شهزاده وليم او کيټ ميډلټن راتلونکي مياشت کښې پاکستان دوره کوې

د برطانوي شاهي محل لخوا اعلان کړې شوې چې شهزاده وليم او کيټ ميدلټن به څوارلسم نه تر اتلسم اکتوبر پورې پاکستان دوره کوې

برطاني شاهې کورني شهزاده وليم او هغه کورودانه کيټ ميډلټن به راتلونکي مياشت کښې د پاکستان سرکارې دوره کوې۔

د برطانوي شاهي محل لخوا اعلان کړې شوې چې شهزاده وليم او کيټ ميدلټن به څوارلسم نه تر اتلسم اکتوبر پورې پاکستان دوره کوې۔

څرګنده دے وي چي شاهې جوړې ته پاکستان دفتر خارجه لخوا د دورې بلنه ورکړي شوې وه
د يادوني وړ ده چې برطانوي شاهي کورني تن ديارلس کاله پس د پاکستان دوره ده ۔ شهزاده چارلس او ډچزاف کارنوال کال دوزره شپږم کښي پاکستان ته راغلي وو۔

Show More

Related Articles